เซลล์และทฤษฎีเซลล์

ร่างกายของคนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานของระบบต่าง ๆ และอวัยวะดังกล่าวเกิดจากเนื้อเยื่อ (tissue) ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็ก ๆ ลงไปอีกหน่วยย่อยนี้เรียกว่า เซลล์ จึงกล่าวได้ว่า เซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุด

เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์จึงต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ ถ้ากล้องจุลทรรศน์นั้นมีกำลังขยายสูงก็จะพบรายละเอียดของสิ่งที่เราต้องการ สังเกตมากขึ้น เซลล์สิ่งมีชีวิตมีรูปร่างและโครงสร้างภายในที่แตกต่างกัน

สิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียวก็สามารถดำรงชีวิต อยู่ได้ และสิ่งมีชีวิตบางชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ เซลล์เหล่านี้มีโครงสร้างบางอย่างที่เหมือนและแตกต่างกัน โครงสร้างที่พบในเซลล์ทุกชนิดที่ศึกษาได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป

เมื่อ ประมาณ พ.ศ.2381 มัตทิอัส ชไลเดน (Matthias Schleiden)
นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมันได้ค้นพบว่า พืชทั้งหลายต่างเป็นสิ่งมีชีวิตทีมี
หลายเซลล์ และในปีถัดมา พ.ศ.2382 เทโอดอร์ ชวันน์ (Theodor Schwann)
นักสัตววิทยาชาวเยอรมัน ได้ประกาศว่าสัตว์ทั้งหลายต่างก็มีเซลล์เป็นองค์ประกอบ นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คน จึงได้ร่วมกันตั้ง ทฤษฎีเซลล์ (Cell theory) มีใจความว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์ และเซลล์นั้นคือหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิด
ดูภาพขนาดใหญ่
มัตทิอัส  ชไลเดน
ดูภาพขนาดใหญ่
เทโอดอร์  ชวันน์
ทฤษฎี เซลล์ในปัจจุบันครอบคุมถึงใจความที่สำคัญ  3  ประการ คือ

1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจมีเพียงเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ ซึ่งภายในมีสาร
พันธุกรรมและกระบวนการเมทาบอลิซึม ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้
2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กทีสุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบการทำงาน
ภายในโครงสร้างของเซลล์
3. เซลล์มีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่ม เซลล์เกิดจากการแงตัวของเซลล์เดิม แม้ว่า
ชีวิตแรกเริ่มจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งไม่มี ชีวิต แต่นักชีววิทยายังคงถือว่าการเพิ่มขึ้น
ของจำนวนเซลล์เป็นผลสืบเนื่องมาจากเซลล์รุ่นก่อน

จึงเป็นที่น่าสงสัยว่านอกจากโครง สร้างที่พบด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ในเซลล์ยังมีโครงสร้าง
อื่น ๆ อีกหรือไม่ และโครงสร้างเหล่านี้ช่วยในการดำรงชีวิตของเซลล์อย่างไร

ที่มา :

Advertisements

10 Responses

 1. เซลล์สัตว์มีไลโซโซมเเละเซนทริโอลเซลล์พืชไม่มี
  เซลล์สัตว์มีคลอโรพลาสต์เเละเเวคิวโอลเเละผนังเซลล์ด้วยส่วนเซลล์สัตว์ไม่มี

 2. เซลล์พืชมีผนังเซลล์
  เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์

 3. เซลล์พืชมีผนังเซลล์
  เซลล์สัตร์ไม่มีผนังเซลล์
  เซลล์สัตร์มีไลโบโซม
  เซลล์พืชไม่มีไลโบโซม

 4. เซลล์พืชมีผนังเซลล์
  เซลล์สัตร์ไม่มีผนังเซลล์
  เซลล์สัตร์มีไลโบโซม
  เซลล์พืชไม่มีไลโบโซม

 5. เซลล์พืชมีผนังเซลล์
  เซลล์สัตร์ไม่มีผนังเซลล์
  เซลล์สัตร์มีไลโบโซม
  เซลล์พืชไม่มีไลโบโซม

 6. เซลล์พืชไม่มีผนังเซลล์แต่เซลล์สัตว์มีผนังเซลล์

 7. ได้ความรู้มากมายจากเด็กหัวแข็ง

 8. เซลล์พืชมีผนังเซลล์และมีเวคคิวโอล์
  เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์และไม่มีเวคคิวโอล์

 9. ทดสอบ ทดสอบ

 10. ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง อิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆตั้งนานกว่าจะได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: